Search

Stamgroepen 1/2 en 2/3

Dit zijn de stamgroepleiders van de
Dolfijnen:
 Dit zijn de stamgroepleiders van de
Kikkers: 
En zijn de stamgroepleiders van de
Vissen:


juf Gineke en juf Marieke


juf Janny en juf Nina


juf Wendy, juf Ingrid en juf Angela

De Dolfijnen, Kikkers en Vissen vinden het heerlijk om te spelen en bewegen. Dat doen ze dan ook volop. Op het binnenplein en in de groepen zijn veel uitdagende hoeken waar kinderen lekker vrij kunnen spelen. Minimaal twee keer in de week zijn we te vinden in de gymzaal en we spelen elke dag buiten. Daarnaast is er ruimte voor voorbereidende lees- schrijf- en rekenactiviteiten. In de Vissengroep zitten ook leerlingen van groep 3, zij kunnen spelen en leren in hun groep op hun niveau.

We komen gedurende de dag steeds even bij elkaar in de kring. Dat kan zijn: de ochtendkring, de tekstenkring, de vertelkring, de wo kring, de voorleeskring, enz. Hierin bespreken we met elkaar hoe er gewerkt of gespeeld was, laten onze gedachten gaan of leren van elkaar. Regelmatig maken kinderen een vrije tekst over wat ze meemaken thuis. Dat wordt gedeeld met elkaar. De teksten hangen in het binnenplein, zodat ouders ze samen met hun kind kunnen lezen.

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende thema's waar we aan werken. Kinderen nemen dan vaak dingen mee van thuis of van buiten. Dat wordt onderzocht en we praten daarover. Ook zijn allerlei activiteiten georganiseerd rondom een thema, zoals liedjes zingen, toneelspelen of een taal/rekenactiviteit.

Op vrijdag hebben we English day en praten we zoveel mogelijk Engels met elkaar.

Regelmatig is er een viering. Soms voor de bouw en soms voor het hele Sterrenpad. We laten elkaar dan zien waar we in de groep aan gewerkt hebben.

Eén keer in de week werken we in onze Talentenateliers. Daar ervaren kinderen wat ze leuk vinden of waar hun talenten liggen. Te denken valt aan koken, muziek maken, knutselen, sporten en toneelspelen.