Search

Stamgroepen 3/4/5

Dit is de stamgroepleider van de IJsberen:               Dit zijn de stamgroepleiders van de Pinguïns:                        En dit zijn de stamgroepleiders van de Apen:

                                                                                                 
   meester Jeffrey                                                        juf Liesbeth        juf Helga                                                                          juf Hendrina            juf Julia

De IJsberen, Pinguïns, Apen en Vissen leren of kunnen al lezen en schrijven. Vrije teksten over wat kinderen meemaken thuis of bezighoudt, worden zelf geschreven of getypt. Met deze teksten leren kinderen de spellingregels. Omdat er verschillende leeftijden bij elkaar zitten kunnen kinderen elkaar helpen. Voor rekenen worden veel concrete rekenmaterialen gebruikt. Regelmatig is er vrije keuze, waarbij kinderen zelf mogen kiezen met welk spel-of knutselmateriaal gespeeld wordt. Daarbij maken ze ook gebruik van de grote binnenpleinen.

We komen gedurende de dag steeds even bij elkaar in de kring. Dat kan zijn: de ochtendkring, de tekstenkring, de vertelkring, de wo kring, de voorleeskring, enz. Hierin bespreken we met elkaar hoe er gewerkt of gespeeld was, laten onze gedachten gaan of leren van elkaar.

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende thema's waar we aan werken. Kinderen nemen dan vaak dingen mee van thuis of van buiten.Dat wordt onderzocht en we praten daarover. Ook zijn allerlei activiteiten georganiseerd rondom een thema, zoals liedjes zingen, toneelspelen of een taal/rekenactiviteit.

Op vrijdag hebben we English day en praten we zoveel mogelijk Engels met elkaar.

Regelmatig is er een viering. Soms voor de bouw en soms voor het hele Sterrenpad. We laten elkaar dan zien waar we in de groep aan gewerkt hebben.

Eén keer in de week werken we in onze Talentenateliers. Daar ervaren kinderen wat ze leuk vinden of waar hun talenten liggen. Te denken valt aan koken, muziek maken, knutselen, sporten en toneelspelen.