Search

Stamgroepen 6/7/8

Dit is de stamgroepleider van de Koala's:            Dit is de stamgroepleider van de Wolven:            En dit is de stamgroepleider van de Kangoeroes:

                                                                                                               
   meester Martijn                                                     juf Isabelle                                                                          juf Sabiena       

De Koala's, Wolven en Kangoeroes zijn al heel verantwoordelijk voor hun eigen leren en het reilen en zeilen in de groep. Ze plannen hun eigen weektaak in en leiden zelf kringen, zoals de dit-ben-ik kring, tekstenkring, nieuwskring en boekenkring. Sommige kinderen maken zelf Engelse-, Taal- of Rekenlessen voor de onderbouw. Uiteraard controleert de stamgroepleider dit voordat de kinderen de lessen gaan geven. Naar aanleiding van het portfolio worden regelmatig leergesprekken samen met kinderen en ouders gevoerd over doelen die de aankomende periode gehaald moeten worden. Gedrurende het schooljaar zijn er verschillende thema's op het gebied van Natuur, Aardrijkskunde of Geschiedenis waar we aan werken. In groepjes of zelfstandig worden  leervragen over het thema uitgewerkt. Kinderen maken presentaties op de computer en delen dit met elkaar. Op vrijdag hebben we English day en praten we zoveel mogelijk Engels met elkaar. Regelmatig is er een viering. Soms voor de bouw en soms voor het hele Sterrenpad. We laten elkaar dan zien waar we in de groep aan gewerkt hebben. Eén keer in de week werken we in onze Talentenateliers. Daar ervaren kinderen wat ze leuk vinden of waar hun talenten liggen. Te denken valt aan koken, muziek maken, knutselen, sporten en toneelspelen.