Search

Engels als wereldtaal voor de wereldburgers van 't Sterrenpad

 

Engels is de belangrijkste taal in de wereld. De kinderen op 't Sterrenpad leren Engels. Nu spelenderwijs in de onderbouw en in groep 7 en 8 structureel. In het schooljaar 2013 - 2014 gaat dat veranderen. We willen dat alle kinderen zich op hun eigen niveau goed kunnen uitdrukken in het Engels, redelijk Engels kunnen lezen (nodig om te gamen, filmpjes op internet bekijken) en dat ze Engels normaal vinden.

Daarvoor gaan we onze school als volgt inrichten.

 

1. Bij binnenkomst op school maken peuters kennis met Engels door middel van liedjes, rijmpjes, spelletjes in de kring, in een tweetal of op het digibord.

2. Bij de kleuters wordt dit voortgezet en oefenen de kinderen ook enkele Engels begrippen en woorden. (dagen van de week, tellen, kleuren, je naam zeggen) Minimaal een half uur in de week wordt er in het Engels gezongen, gespeeld of gewerkt op de tablets in het Engels.

3. In de middenbouw krijgen de kinderen naast het bovenstaande ook een dagdeel in de week les in het Engels. Dit kan bijvoorbeeld een rekenles zijn, maar ook verkeer of aardrijkskunde. Hiervoor komt een Native Speaker in de groep.

4. In de bovenbouw krijgen de kinderen twee dagdelen les in het Engels. Hiervoor komt een native speaker in de groep. Daarnaast spelen, leren en werken de kinderen met "my schools network", een internationale, interactieve ontmoetingsomgeving. In dit gecontroleerde netwerk leggen kinderen contact met kinderen op scholen in de hele wereld. De voertaal is Engels. Kinderen verzorgen een aantal keer een presentatie in het Engels, in de groep of tijdens de viering.

 

Deze werkwijze is een onderdeel van het programma dat kinderen optimaal voorbereidt op de moderne wereld.