Search

Taalrijke school

Een taalrijke school. We realiseren ons dat het begrip taal niet helemaal toereikend is voor wat we bedoelen. Wij bedoelen met taal "totale communicatie". Want taal is alles. Taal is communicatie met je mond, met je houding, met gebaren of met een pen, tekenpotlood of tekstverwerkingprogramma. Taal is ook werken met een camera of muziekinstrument.

Wij leren kinderen dat communicatie het belangrijkste is dat je moet leren. Taal is daarvoor een prachtig middel. Op 't Sterrenpad doen we dat samen met ouders. Kinderen leren iets op school, maar nog veel meer daarbuiten. Daarom krijgen alle ouders de Sterrencursus, waarin we samen met de ouders werken op de manier waarop wij met kinderen werken, maar dan op volwassen niveau. Hierdoor kunnen we samne de kinderen het best begeleiden. Welke dingen zijn zichtbaar op 't Sterrenpad?

*Lekker veel voorlezen van jong tot oud.

*Interactief voorlezen.

*Vanaf vier jaar maken kinderen zelf teksten.

*De inrichting van de lokalen is taaluitdagend.

*Kinderen spelen op jonge leeftijd al met letters en woorden

*Kinderen leren presenteren op vieringen en in de kringen.

*In de klassenvergaderingen leren kinderen hun gedachten en mening onder woorden brengen.

*Kinderen leren conflicten en meningsverschillen zelf op te lossen.