Search

Talentenateliers

Op ’t Sterrenpad wordt elke week gewerkt in Talentenateliers. Het doel van deze Talentenateliers is onze sterren laten stralen en groeien in hun talent en het vinden van antwoorden op leervragen. We hebben ateliers voor de volgende talenten: muziek, koken, taal, rekenen, beweging, filosofie, techniek, spel en spelen, natuur, kunst en studie.

Het kan dus zijn dat een kind een talent voor techniek aan het ontwikkelen is, zich afvraagt hoe een brug wordt gebouwd en dat gaat onderzoeken in het Techniekatelier. Ook kan een kind moeite hebben met de tafel van 4, deze kiest ervoor om dat in het Rekenatelier te gaan leren met bijvoorbeeld speelgoedauto’s omdat die vier wielen hebben.

De Talentenateliers zijn altijd in ontwikkeling. We willen de kinderen niet aan de ateliers aanpassen, maar de ateliers aan de kinderen ontwerpen. De kinderen proeven eerst van de verschillende intelligenties en komen zo met steeds meer leer/ontdekvragen, waarop een talentenatelier kan veranderen of uitgebreid kan worden. Het vergt tijd om zo zelfstandig te kunnen leren. We zijn daarom begonnen in de stamgroepen met het oefenen van goede vragen te stellen. Elke week maakt de stamgroep een vraag van de week en gaat dan bekijken en uitzoeken hoe je met zo’n vraag aan de slag gaat.

Om het proces van werken in de Talentenateliers goed te laten verlopen starten we vóór het werken in de Talentenateliers met alle leerlingen met een openingsgesprek en eindigen we met een evaluatie. Zo kunnen de leerlingen aangeven wat er goed ging en wat nog aangepast kan worden. Hiervoor hebben ze ook de mogelijkheid om tips in het talentenatelier achter te laten voor de makers in de zogenoemde ‘feedbackbakjes’.

In elk Talentenatelier staat een begeleider (ouder/buurvrouw/oma/neef/oppas) klaar die de leerlingen aan kan bieden wat er te doen is eventueel met een opdracht. Op deze manier kunnen de kinderen kennismaken met wat er allemaal te vinden is binnen dat atelier. Bijvoorbeeld het atelier natuur zou met potjes en loepjes naar buiten kunnen gaan en beestjes zoeken of plantjes om te bekijken hoe ze heten en hoe ze eruit zien. In het toneel- of rekenatelier kunnen leerlingen zelf iets kiezen om te gaan doen. Het Talantenatelier-team bedenkt dus een vaste opdracht of zorgt dat er voldoende aanbod ligt voor een vrije keuze/ontdekking waar de vrijwilliger en de leerlingen mee aan de slag kunnen.

De stamgroepen zijn  om de week aan de beurt en bewust doen we groot en klein door elkaar om van elkaar te kunnen leren.

Even weken:  Kikkers, Pinguïns, Apen, Kangoeroes.
Oneven weken:  Dolfijnen, IJsberen, Koala’s, Wolven.
Maricja leerlingen sluiten zelf aan waar dat hen past.

Elk atelier is op zoek naar een vrijwilliger die op woensdagmiddag beschikbaar is van 12.15 t/m 14.15 uur en zijn passie kan overdragen aan de leerlingen bij het atelier. Kent of bent u iemand die dit zou kunnen zijn? Stuur een mail naar j.immenga@sterrenpad.nl en zij brengt u in contact met de ontwerpers van uw voorkeurs atelier.

Vriendelijke groet, het Talentenatelier-team!