Search

Jenaplanonderwijs

Onze school
‘t Sterrenpad is een openbare Jenaplanschool gehuisvest aan de Nieuweweg 57 te Nuis. De naam van ons gebouw is ’t Sterrenpad. Alle kinderen zijn sterren en wij willen onze sterren graag zo helder mogelijk laten schijnen.  In onze school werken drie partners samen namelijk: SpeelSter Kinderopvang, Kinderdagcentrum Maricja en openbare Jenaplanschool ‘t Sterrenpad. Op ‘t Sterrenpad streven we aan een optimale ontwikkeling van het kind en groeien kinderen met en zonder een beperking met elkaar op. Er is sprake van burgerschap, talentenontwikkeling en maatschappelijke participatie wat wordt gedragen door enthousiaste en gedreven leerkrachten die met bevlogenheid voor de klas staan.

Jenaplan gaat uit van vier basisactiviteiten, te weten: Gesprek , Spel, Werk en Viering. We leren de kinderen zelfstandig te worden maar ook samenwerken. We willen ervaringsgericht werken en sluiten aan bij wat er in de groep leeft. Kinderen werken in driejarige stamgroepen waar de leerjaren door elkaar zitten. Zo leren kinderen optimaal gebruik maken van elkaars talenten en kwaliteiten. De nadruk ligt vooral op wat het kind al kan. In gesprekken met de kinderen benoemen we de sterke punten en kijken we samen met de kinderen en ouders waar nog ontwikkelpunten liggen. De kinderen krijgen een actieve en leidende rol in deze gesprekken en denken mee  over hun eigen leerproces.

Onze kinderen
"Ik ben, jij bent, wij zijn…samen". Ieder kind is uniek met een eigen karakter en mogelijkheden. Samenzijn en samenwerken in een groep vinden we heel belangrijk voor de persoonlijke groei en ontwikkeling. Alle kinderen op ‘Sterrenpad zijn welkom op onze school ongeacht van welke afkomst ze zijn. We leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan. Gesprek is hiervan een belangrijk onderdeel die met name in de kring en het kindgesprek naar voren komt.

Waar we sterk in zijn

  • Talentenontwikkeling
  • Een goed pedagogisch klimaat
  • Groepsdoorbrekend samenwerken en leren
  • Optimale en brede ontwikkeling van het kind
  • Samenwerken met ouders, kinderen en leerkracht

Ons onderwijsaanbod
Op ’t Sterrenpad krijgen de kinderen Jenaplanonderwijs met de vier basisactiviteiten: Gesprek, Spel, Werk en Viering. Lezen, taal en rekenen is hiervan de basis. We geven daarnaast  veel aandacht aan het ontwikkelen van de sociale en de creatieve kant van kinderen. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verkeer en natuurkunde worden met elkaar geïntegreerd. Regelmatig zijn er thema’s, projecten en vieringen. ‘t Sterrenpad werk nauw samen met samenwerkingsverband 20.1. Dit samenwerkingsverband is er ter ondersteuning van de school in het mogelijk maken van passend onderwijs voor alle leerlingen.

Onze leerlingen
De kinderen komen uit de regio Westerkwartier. De kinderen uit de dorpen Nuis en Niebert gaan grotendeels naar ’t Sterrenpad. Ongeveer de helft van de kinderen komt niet uit Nuis of Niebert, maar uit de dorpen rondom.

Onze ambitie
Wij willen dat zo veel mogelijk kinderen kunnen genieten van goed Jenaplanonderwijs. We willen een school zijn die op zoek gaat naar talenten van kinderen. Waar kinderen zelfvertrouwen krijgen, leren samenwerken en denken in mogelijkheden, die nodig zijn in de wereld van vandaag. In ons jaarplan4 kunt u lezen wat onze doelen zijn en hoe we daaraan werken.