Search

Wij zijn samen

Ik ben, jij bent, wij zijn…samen
‘t Sterrenpad is een brede school gehuisvest aan de nieuweweg 57b in Nuis. De naam van ons gebouw is ’t Sterrenpad. Alle kinderen zijn sterren en wij willen onze sterren graag zo helder mogelijk laten schijnen. In het schoolgebouw werken drie partners samen namelijk: en Jenaplanschool ’t Sterrepad (waar talenten groeien), Speelster Kinderopvang (met peuterspeelzaal en BSO) Kinderdagcentrum Maricja (voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of geestelijke beperking). Op ‘Sterrenpad krijgen kinderen het aanbod dat het best bij ze past. Bij het begeleiden van kinderen gaan we uit van mogelijkheden en talenten. Ieder kind wordt op zijn niveau uitgedaagd, om zo tot een maximale ontwikkeling te komen.
 

Een talentenschool
De kinderen van ’t Sterrenpad zoeken naar hun talenten. Ze worden daarbij geholpen door professionals om hen heen, door organisatievormen zoals talentenateliers waar geleerd wordt op het gebied van a.o. koken, muziek, sport, ICT, natuur, filosofie, toneel, techiek en handvaardigheid. Daarnaast bieden we een basisaanbod voor rekenen en taal.
 

Samen leren van elkaar
Door kinderen met- en zonder een beperking met elkaar te laten leren, spelen en werken, leren ze van elkaar. Kinderen leren verantwoordelijk voor elkaar te zijn en leren van elkaars verschillen. ’t Sterrenpad gaat uit van creatieve en innovatieve leerproces, waarbinnen we nauw samenwerken met kinderen en ouders.
 

Vaardigheden van de 21e eeuw
Centraal staan de sociale vaardigheden die nodig zijn om het verschil te maken in de wereld van de 21e eeuw: empathisch vermogen, communicatie, samenwerken, creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend denken. Hiermee ontwikkelen we een ondernemende manier van denken en handelen.
 

Wat onze school bijzonder maakt:

  • Driejarige stamgroepen
  • Volgend ontwikkelingsaanbod
  • Het kind staat centraal
  • Vaardigheden van de 21e eeuw
  • Creativiteit: jonge ondernemers
  • Wereldoriëntatie
  • Vieringen
  • ‘An English day’ op vrijdag
  • Doorgaande lijn van 1 t/m 12 jaar
  • en nog veel meer!