Search

Medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad?
Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat die uit leden die door en uit ouders gekozen worden  en voor de andere helft uit leden die uit en door de leraren van de school gekozen worden.
De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen - wel dat hij er serieus op moet reageren. Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt.


Waarover neemt de MR beslissingen?
Geldbesteding, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ict, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen.
Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur het advies vragen van de raad.


Wie zitten er in de MR
Bert L. (ouder)                         Helga van der Werf (leerkracht)
Suzanne van S. (ouder)          Marieke Hulshof (leerkracht)
Tamara B. (ouder)                  Jeffrey de Jonge (leerkracht)
Linda V. (ouder)                      Isabelle Prins van Wijngaarden (leerkracht)


Wanneer vergadert de MR?
De MR vergadert één keer per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar. De actuele vergaderdata van de MR staan in de nieuwsbrief Sterrenstof.


Waar kan ik de MR verslagen en documenten lezen?
Verslagen en documenten van de MR zijn hieronder zichtbaar na inloggen.
Geen inloggegevens? Vraag deze dan aan via de leerkracht.


Hoe kun je de MR bereiken?
De MR is te bereiken via email: mr@sterrenpad.nl of schriftelijk in het postvak op school.