Search

Stichting Vrienden van 't Sterrenpad

Word vriend van t ‘Sterrenpad
Om het talent van elk kind tot zijn recht te laten komen en om het onderwijsconcept van ’t Sterrenpad te versterken is extra geld nodig. Om dat te realiseren is de Stichting Vrienden van ’t Sterrenpad opgericht.
 

Doel van de stichting Vrienden van ‘t Sterrenpad
De stichting vrienden van ‘t Sterrenpad heeft als doel om extra fondsen te werven voor de school. Dit geld gebruikt de school voor projecten, voorzieningen of activiteiten die niet passen binnen het reguliere onderwijsbudget.
 

Wie kan er vriend worden?
Iedereen die de ontwikkeling van de kinderen van ‘ t Sterrenpad een warm hart toedraagt kan vriend worden. Ouders, familieleden, buurtbewoners, instellingen, ondernemers etc.
 

Hoe kun je vriend worden?
Vriend word je door een bedrag te storten op de rekening van de vrienden van ‘t Sterrenpad. Het te storten bedrag is een vrijwillige bijdrage. Elke euro is welkom. Idealiter ontvangen we elk jaar een bijdrage maar wil je eenmalig schenken dan kan dat natuurlijk ook.
 

Wat gaat er met het geld gerealiseerd worden?
Samen met de leerkrachten, de MR en betrokken ouders wordt per jaar een wensenlijst samengesteld. Enkele voorbeelden van mogelijke wensen: Engelse lessen door een vakdocent, laptops voor onderwijsgebruik, verdere integratie van kinderen met een beperking in regulier onderwijs, doorontwikkeling van de talentenateliers of vergroening van het schoolplein. Uiteraard krijg je als vriend regelmatig een update over de stand van zaken.
 

Veel gestelde vragen:
Ik draag toch al jaarlijks bij d.m.v. de ouderbijdrage?
De activiteiten van de vrienden van staan los van de activiteiten die de oudervereniging organiseert en waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt.
 

Wat krijg ik als vriend van ’t Sterrenpad?
Naast nog beter onderwijs voor de kinderen een naamsvermelding op het Vrienden van Bord (alleen met toestemming) en jaarlijks een inspirerende bijeenkomst.
 

Ik ben een ondernemer, wat krijg ik ervoor terug?
Als tegenprestatie organiseren we minimaal één keer per jaar een bijeenkomst voor ondernemers. Om zo het netwerk te versterken en de onderlinge verbinding te stimuleren. Geef je een substantiële bijdrage dan kunnen kinderen uit de bovenbouw eens meedenken over jouw bedrijfsvoering. Dat levert vaak verrassende ideeën op. Indien gewenst plaatsen we je logo op de site en op ons “Vrienden van bord” in school.
 

Kan ik ook materiaal schenken?
Ja dat kan indien dit een onderdeel is van ons wensenlijst of past bij het doel dat we nastreven.
 

Kan ik mijn bijdrage fiscaal verrekenen?
De aanvraag voor een zogenaamde ANBI status is ingediend. Hiermee wordt uw gift fiscaal aftrekbaar.
 

Sommige projecten kosten veel geld, hoe gaan jullie dat realiseren?
Voor grote projecten  schrijven we meerdere fondsen aan om gelden te genereren.
 

Krijg ik inzicht in de uitgaven?
Ja, jaarlijks maken we een jaarrekening op en leggen we verantwoording af over de besteding van de gelden. Na realisatie van elk project doen we verslag via de reguliere nieuwsbrief van ’t Sterrenpad.
 

Hoe kan ik helpen?
Elke hulp is meer dan welkom, samen zijn we sterker. Je hoeft niet direct plaats te nemen in het bestuur. Hulp in natura is voor ons net zo waardevol als een financiële bijdrage.
 

Ik heb zelf een idee voor een project, bij wie moet ik zijn?
Stuur jouw idee naar vriendenvan@sterrenpad.nl, dan kijken we of het past binnen de doelstellingen.
 

Wie zitten er in het bestuur van de Stichting?
Vooralsnog kent het bestuur drie bestuursleden:
Marco, vader van Elisabeth (Kangoeroes), Willemijn (Apen) en Benjamin (Pinguïns)
Jantje, moeder van Jessica (Kangoeroes)
Erik, vader van Ise en Silve (Koala’s)
 

Krijgen bestuursleden betaald?
Nee, de bestuursleden doen dit volledig vrijwillig, eventuele te maken onkosten worden wel vergoed. Uiteraard beperken we de onkosten tot het minimum.
 

Ik ben overtuigd en wil wel vriend zijn
Leuk dat je vriend wilt zijn. Stort jouw vrijwillige bijdrage op rekeningnummer NL90RABO0184368081, t.n.v. St. Vrienden van ’t Sterrenpad.
 

Ik wil graag nog wat meer informatie
Wil je nog meer weten of heb je vragen stuur dan een mail met naam en telefoonnummer naar vriendenvan@sterrenpad.nl dan nemen we contact op. Je kunt ons ook altijd aanschieten op het schoolplein. We staan je graag te woord.
Download hier het beleidsplan. Bekijk hier de statuten.