Search

Wij zijn zorg

Gespecialiseerd kinderdagcentrum Maricja van De Zijlen, partner in ’t Sterrenpad, biedt zorg aan kinderen met een ernstige en/of meervoudige beperking. In ’t Sterrenpad werken regulier onderwijs, zorg en kinderopvang intensief samen. 

Ieder kind ontwikkelt zich anders; in een ander tempo, op een andere manier en ieder kind ontwikkelt eigen talenten en eigen mogelijkheden, hoe klein de stapjes soms ook zijn.  

Kinderen leren het meest door te doen, door het voorbeeld dat ze krijgen en door samen te werken. ( maatjes worden) Zij ontwikkelen zich vanuit een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Hoe meer kinderen van elkaar verschillen, hoe meer ze van elkaar kunnen leren. De kinderen en volwassenen zijn van betekenis voor elkaar! 


Het gezamenlijke ambitie vanuit zorg en onderwijs is een optimale ontwikkeling voor uw kind. Elk kind op Maricja heeft een ondersteuningsplan. Dit plan wordt  samen met u als ouders en de persoonlijk begeleider opgesteld, ondersteund door de gedragsdeskundige en/of logopedist en/of kinderfysiotherapeut. 

  • Het kinderdagcentrum is bestemd voor kinderen en jongeren van 2 tot ongeveer 18 jaar. 
  • De kinderen en jongeren kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur Maricja bezoeken. 
  • Maricja is nagenoeg het hele jaar open ( ong. 47 weken) 
  • Er is een WLZ of Jeugwet indicatie nodig.

 

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met:

  • Cliënt Service Punt van De Zijlen 0594-850552
  • Zie ook de website van De Zijlen www.dezijlen.nl